With E-M5 and 60mm f2.8 Macro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'갤러리 Gallery > 기타' 카테고리의 다른 글

노란 리본  (0) 2014.05.01
조계사  (0) 2014.04.30
동대문 디자인 플라자(DDP)의 야경  (0) 2014.03.29
모델 촬영  (0) 2014.03.15
두물머리의 저녁  (0) 2014.01.14
Posted by nepo

댓글을 달아 주세요